Mors dag

Jag säger det på en gång. Nä vi firade inte mors dag igår, okej, bara lite. Jag har vägrat ge bort presenter på mors dag under flera år nu. Det kanske vore lätt att använda tron som en slags ursäkt för att fira dagen till ära.  

Jag älskar min fru, min mor, mormor och farmor. Jag säger ofta till min fru att jag älskar henne. Jag brukar koka te och göra lite kvällsmat till henne under veckorna. För att visa min uppskattning. Hade jag inte gjort detta året runt. Ja då hade Mors dag varit ett bra tillfälle att tänka till och visa uppskattning.

Om Mors dag istället blir en dag av gnäll med brustna förhoppningar om födelesdagspaket, smycken och annat sådant och det alltid är fel present. Då förlorar dagen sin ömsinta grundtanke. Då förlorar den sitt budskap. Det är då det krävs att tänka till en extra gång. Firar vi vill-och-ska-ha-presenter mentalitet eller det värdefulla med moderns ombesörjande kärlek till sina barn? Mina frågeställningar kring detta börjar sjunka så sakta in hos alla de jag håller kär. 

Jag är en kvinna som älskar, jag gör allt för att få dig till min värld och hålla dig inom den

Barbra StreisandSom citatet lyder, så kan man översätta en del av refrängen till Barbra Streisands sång ”Woman in love”. Även om texten är tagen ur låtens sammanhang, så döljer sig en del sanningar i detta.

Refrängen får mig att tänka på det moderliga omhändertagandet, en moder som inkluderar dig i sin värld. Som omhuldar och föder dig tills du är vuxen nog att stå på egna ben. Antingen får du hjälp av henne ur hennes barm, eller så får du ta dig ur hennes kärleksfulla grepp med näbbar och klor. För hon släpper dig inte gärna frivilligt. Du är alltid ett barn i hennes ögon. Du är hennes ögonsten, den hon skall rädda från allt hon ser som farligt. För risken är att hon finner sorg och ensamhet i den tomhet som uppstår.

Just i detta med moderskapet finner jag Frigg. 

Det är till denna insikt om moderskapet jag titt som tätt försöker poängtera om, är själva värdet av mors dag. Inte rusa till närmaste butik för att inhandla något vi tror önskas.

För då står vi män där, likt Oden, svedda, mellan två eldar. Barnen och modern. Presenten och det värdefulla budskapet går om intet av sig självt. 

Om mödrarnas dag fick ett annat namn, Moder Friggs dag. Så kanske innebörden och våra beteenden kring den skulle förändras? För vem är då Frigg? Vad betyder hon för oss nordbor som gudinna och arketypen för moderskapet? 

Majstångs dans

Majstångs dans i en skola sedan 1929.

”SRV-alumni studenter rapporterar ofta att de får gåshud när de tittar på dansen årtionden efter att de utförde den själva. Majstångs dansen drar tidigare studenter tillbaka till majmässan år efter år, för att komma ihåg sina rötter. Det är en tradition som binder generationer av studenter i firandet av deras samhälle.”

Samma tema men annorlunda utförd

Rockford Dance Company

Många omen

En man beskrev att han såg fyra kungsörnar, ett omen enligt honom. Att något håller på att hända. För honom handlar det om att den djupa staten faller sönder.

 

Över min trädgård cirkulerar ofta ett par korpar. Ett omen för mig att världen förändras och att något nytt är på väg, en ny era. De jagar, söker sina byten. De vakar ofta alldeles intill mitt hus, oftast på kvällen och morgonen. Jag hör ofta deras dova kraxande inne bland träden. Vandrar jag längre in i skogen på den gamla öde vägen till där det för mycket länge sedan fanns en gård, finns fler korpar.

På andra håll i världen kan vi också se omen.

IS-krigare i Irak blev attackerade av ett gäng uppretade vildsvin strax före ett anfall, 3 dog och 5 skadades.

A herd of wild boar mauled three Islamic State militants to death and injured five others in Iraq while the extremists were setting up an ambush, locals claimed.

Reta aldrig vildsvin. 

I Amerika har allt fler ur den svarta befolkningen som från början sägs vara från Nigeria börjat påstå att de är de sanna judarna. Att judarna som det står om i Bibeln inte alls är de judar som bor i Israel eller på andra platser i världen. Ett omen? Man påstår att Malcolm X var inne på detta spåret och att det var egentligen därför som han mördades. Kanske det var en, för Malcolm, medveten strävan tillbaka till sina rötter, eller så kanske det var en omedveten strävan.

Vissa som talar ut och lägger upp filmer på bland annat Youtube, vill straffa Edomiterna(vita människor?) för detta. Det säger plopp så upptäcker de sina rötter och blir rasande. Men att ta ut sitt raseri över att det skulle vara edomiternas fel kan man ju diskutera. Om det skulle vara edomiternas fel… så är inte edomiterna skyldiga till detta folks(de svarta judarna) förfall från sina rötter efter den långa(tidsmässiga) utvandringen från Egypten. Judarna sades vara slavar i Egypten, de som avtecknats som slavar på många väggar och pelare är just svarta personer. Jag har själv beskådat och fotograferat dessa målningar.

Även Sheik Imran(talet om Ukraina) har i sina tal pekat åt detta håll, fast han har pratat mer om zionism och nämnt att det inte var de sanna judarna som skapade kommunismen. Att kommunismen skapades för att bryta ned Ryssland och dess folk. 

En del säger att Internet kan ses som en skapelse av Loke, ett slags modernt loketrätan. Det är ett nätverk av både lögner och sanningar. Ett nätverk av rötter som göder tankar eller fungerar som ett gift föe medvetandet för andra. För de som vill bevara lögnerna, sin egna sanning för massorna, är Internet ett dåligt omen. För andra kan Internet vara en buffé av sanningar och osanningar med olika vinklar och perspektiv på tillvaron. Vilket är ett gott omen för den eller de som söker svar på den större, vidgade tillvaron. För de som faktiskt vågar utmana sig själva. Internet är ett hjälpmedel att utvecklas(om man så vill), för insamlande av kunskap och okunskap(om du inte är kritisk). Detta märker man inom mitt yrke. Där det gäller att vara brutalt ärlig mot andra om något är fel eller behöver ändras på. Eller om en person behöver ändra sitt arbetssätt. Finns inget utrymme för att särbehandla s.k. ”snowflakes” någon sorts känslomässig rättvisa. Det är många folk från många kulturer som möts för att göra en idé till en verklig produkt. 

Mitt i allt detta finns tjänsten Youtube. Där man kan hitta mängder av falsk information men också många guldkorn.

För där fann jag följande film. Det slår mig att detta något snarlikt Augurer spår en framtid där vi kanske får bättre förståelse för vår roll i naturen? Så forskade man på växters reaktioner vid plötslig död för fiskar. Bortsett från att Augurer spådde i inälvorna för hur framtiden skulle kunna bli. Så spådde de på sätt och vis vilken reaktionen/resultatet skulle bli.

Resultat för detta har även visats på svt.se

Att växter och plantor skulle ha känslor eller ha ett visst medvetande tillstånd är ett dåligt omen för vegetarianer som värnar om djurs liv och släpper dem fria för att snabbt dö i skog och mark. De får det kanske svårt om de i framtiden kommer behöva utesluta även växter ur sin näringskedja.

Rotsystemet som har miljarder känselspröt är sammanvuxet med andra växters rötter. Tillsammans bildar de ett stort nätverk som skickar elektriska och kemiska signaler. Mancuso påpekar att man inte borde se träden i skogen som enskilda individer utan skogen är en stor varelse med ett sammanbundet rotsystem av närbesläktade träd.

En moderplanta kan till och med föra över näring till de små skotten runtomkring för att avkomman ska klara sig bättre i väntan på att plantan ska växa sig och själv nå upp till solljuset.

Första versen ur låten Odal.

Me er eit gamalt tre
Med nysprungene knoppar
Mot sola me strekk oss
Fram for å vekse
Høyr!

Wardruna – Odal

Det finns bland annat en tradition som jag läste om från Mongoliet eller Sibirien där man planterade mindre växter bredvid träd för att de skulle hjälpa varandra. Huruvida den traditionen är sann eller inte vet jag inte. Men det är ju intressant i avseende på våra egna traditioner med majstången och att plocka blommor till midsommar. Kan ju komma ur att man planterade om växter som man visste kunde hjälpa andra arter på ett eller annat sätt. Men det är min personliga teori. 

Växters och plantors samarbete mellan arter och släkten, att de bevarar sig själva för överlevnad. Är på sikt ett dåligt omen för alla ras-hatare som påstår att det varken finns raser eller folk och att allt bara är en social konstruktion. Eftersom vi människor på många sätt delar samma egenskaper med just växter och plantor. Men också DNA.

Så kanske det är så att vi blir vad vi äter, att det tenderar att bli ett rent helvete för hälsan om vi mixtrar alldeles för mycket med dess biologiska konstruktion… även socialt? Fysiskt(hälsan) och socialt verkar många av oss människor i väst alltmer gå under, samtidigt som vi tror att vi har det allt bättre? Fetman påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. En del blir deprimerade och en del går helt enkelt under. Vilket är ett dåligt omen för framtiden för många som är inne på det spåret. Ska vi se till vad Oden sa i höga visan så ska vi nog hålla koll på våra magar likt hjordarna vet när magen är full.

Å ska vi se till folktrons väsen i naturen. Så är det ett dåligt omen att vi förlorat, tappat kunskaperna om vår naturliga omgivning och framförallt samspel. Att vi inte längre förstår oss själva innebär att vi också förlorat våra rötter till naturen och dessa många invånare, även de som verkar i andra världar och eller dimensioner.

Samtidigt som det är ett gott omen när vi inser att det är en lärdom för oss alla när vi återgår till våra rötter och verkligen förstår vilka vi är. Oavsett vilket folk eller ras vi tillhör.